Molens in optimale conditie

Anne Wieringa is eigenaar van Wieringa Molenbouwadvies gevestigd in het Groningse Winsum. Op dit moment heeft hij, voornamelijk in Groningen, meer dan 40 molens in ons beheer. “Ik ben gediplomeerd molenaar sinds 2006. In 2007 heb ik mijn passie voor molens vormgegeven in het bouwtechnisch adviesbureau Wieringa Molenbouwadvies gespecialiseerd in het beheer en advisering mbt onderhoud van molens. Waar ik erg trots op ben, is de industriemolen De Fram, een prachtig icoon in het Groningse landschap.”

Compleet onderhoudsadvies

Behalve voor moleneigenaren werkt Molenbouwadvies ook voor waterschappen, gemeenten en Stichtingen, waaronder Het Groninger Landschap. Als adviseur met kennis van zaken, kan Wieringa Molenbouwadvies het complete onderhoudsproces van een molen verzorgen. Van aanbesteding van onderhoud tot het vervangen van wieken, ook wel het gevlucht genoemd. De dienstverlening bestaat o.a. uit opmaken van een onderhouds- of restauratieplan, bouwhistorisch onderzoek, Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), subsidieaanvraag (bijv. BRIM) en begeleiding van de uitvoering en aardbevingsschade. Wieringa licht toe:  Het CVW (Centrum Veilig Wonen), schakelt ons in bij aardbevingsschade. Onze monumenten moeten in de toekomst bouwkundig worden versterkt en molens horen daar ook bij.”

Vanaf eind 2016 maakt Wieringa Molenbouwadvies gebruik van O-Prognose voor het opstellen van Meerjarenonderhoudplannen (MJOP) en het uitvoeren van inspecties van molens en andere monumenten. Wieringa: “O-Prognose is vooral gericht op het planmatig onderhoud van gebouwen en installaties. Aangezien de standaard elementen in de software niet toepasbaar zijn op molens, hebben wij in opdracht van Stichting Het Groninger Landschap een eigen referentiebestand voor molens in O-Prognose samengesteld. Dit was een flinke klus waar 2 personen gedurende 3 maanden voor een groot deel van de werkdagen mee bezig zijn geweest. Nu hebben we gelukkig veel profijt van dit bestand en kunnen we nog betere dienstverlening bieden aan onze klanten.”

Optimaal inzicht onderhoudsactiviteiten

Wieringa vervolgt: “We worden regelmatig benaderd voor het begeleiden van (BRIM) subsidieaanvragen. Vanuit MJOP in O-Prognose kunnen we heel eenvoudig een 6-jarig onderhoudsplan genereren wat als basis dient voor de meeste subsidieaanvragen. Bij subsidies geldt dat je sober maar doelmatig moet plannen waarbij budgetten slim ingezet moeten worden. O-Prognose zorgt hierbij voor optimaal inzicht in de onderhoudsactiviteiten en de benodigde budgetten. Dankzij O-Prognose en mijn expertise op het gebied van molens, krijgen de klanten uiteindelijk een beter advies wat in vele gevallen zelfs tot kostenbesparing kan leiden. Je kunt immers beter anticiperen op toekomstige uitgaven. Ook kunnen kostbare renovaties soms voorkomen worden door tijdig onderhoud uit te voeren en budget te reserveren. Onze klanten zijn erg tevreden met onze aanpak.”

Op dit moment gebruikt Molenbouwadvies een eigen conditiemeting systematiek. “Iedere molen is anders. Helaas is de standaard NEN2767 Conditiemeting nog niet toepasbaar voor molens. In de toekomst willen we zeker bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ook willen we uitzoeken hoe we de Inspectie App voor inspecties op locatie nog beter kunnen inzetten. Op de lange termijn willen we ons namelijk ook richten op andere, misschien iets meer standaard, rijksmonumenten.”

Voor toekomstige gebruikers heeft Wieringa de volgende tip: “Zorg voor een goede referentielijst! Met een juiste indeling en codering kun je veel efficiënter aan het werk en is het eindresultaat een stuk beter.