Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen wordt er steeds meer gekeken naar de mogelijkheden van duurzame oplossingen. Niet alleen bij nieuwbouw, maar juist bij bestaande bouw worden er strengere eisen gesteld. Met O-Prognose ondersteunen, begeleiden en helpen wij organisaties met het vraagstuk om te investeren in duurzame oplossingen ten behoeve van het beheer en onderhoud van vastgoed, infra en installaties. Het is niet meer dan logisch om het moment van een renovatie, het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of het uitvoeren van een her-inspectie aan te grijpen om duurzame maatregelen te beoordelen en toe te passen.

Het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) met O-Prognose is een goed moment voor het beoordelen van de verduurzaming van uw pand. In plaats van het MJOP uit te voeren, wordt een duurzame afweging en een aanpak per gebouwelement of installatie gemaakt, waarbij de impact op de exploitatiekosten, het milieu en de investering wordt beoordeeld om te komen tot een DMJOP. In het O-Prognose DMJOP bieden wij de mogelijkheid om naast de reguliere maatregelen voor de instandhouding van uw vastgoed, infra en installaties ook duurzaamheidsmaatregelen, zoals energiebesparende maatregelen, op te nemen. Deze aanvullende maatregelen worden afgezet tegen de kosten voor het normale onderhoud, daardoor kunt u eenvoudig afwegen of u de meerkosten vindt opwegen tegen de verduurzaming.

Voordelen van verduurzamen voor uw organisatie:

verlaging van de totale exploitatiekosten
verbetering van de huisvestingskwaliteit van het gebouw
waardeverbetering van het vastgoed
CO2 reductie en energiebesparing
verbetering van het imago van de gebruiker/eigenaar
verlenging van de levensduur van het gebouw