BIM voor beheer en onderhoud

Samenwerken en informatie delen, dat is de basis van de werkmethodiek van open BIM, waarbij gebruik wordt gemaakt van IFC als formaat voor het uitwisselen van bestandsinformatie. Gebaseerd op werken middels één model waarin gegevens van de gehele bouwkolom, van de architect, tot constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt. Alle relevante informatie gedurende het bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door één of meerdere digitale (3D) gebouwmodellen. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken zonder gegevensverlies met dezelfde informatie, en zien dus van elkaar wat er gebeurd. De informatie is continu voor alle betrokken partijen beschikbaar en altijd actueel. Hierdoor is het mogelijk om data in een ontwerpfase te gebruiken om onder andere snel en eenvoudig een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) op te stellen. Alle betrokkenen kunnen blijven werken in de door hun gewenste software, mits deze IFC ondersteund.

BIM koppeling op basis van IFC van O-Prognose

Met de IFC koppeling worden gegevens vanuit een BIM eenvoudig naar de O-Prognose software geëxporteerd. In O-Prognose kunnen dan wijzigingen worden aangebracht, waarna de gewijzigde gegevens weer geïmporteerd worden in het BIM.

Voordelen van IFC uitwisseling:
onafhankelijk uitwisselingsformaat
internationale standaard
intelligent, object georiënteerd uitwisselingsformaat
beperken van gegevensverlies
verbeteren van de procesgang
verbeterde dataconsistentie

Voordelen IFC koppeling met O-Prognose:
data direct vanuit model in O-Prognose
consistent datagebruik
zelf bepalen hoofdgroepen en detailniveau
complexe onderhoudssituaties virtueel in beeld
vaststellen oorzaak gebreken
snel vergelijken van scenario’s in ontwerpfase

 

Building Information Model

Het Building Information Model (BIM) is een gedeeld data- en kennisplatform wat de basis vormt voor het maken van beslissingen tijdens de gehele levensduur van een gebouw. Betrokkenen kunnen gedurende de verschillende levensfase informatie toevoegen, opvragen of bewerken. Daardoor heeft een BIM ook veel toegevoegde waarde tijdens de realisatie-,beheer-, onderhoud en renovatiefase. Het opgeleverde BIM-model is gevuld met informatie over ruimte, technische documentatie, kostengegevens, verkoopdata of richtlijnen voor het beheer en onderhoud. Zo weet u bijvoorbeeld exact waar de noodverlichting in een gebouw aanwezig is, en of deze werkzaam zijn, weet u van welk fabricaat ze zijn, kent u de aantallen en de duur van de garantietermijnen maar heeft u ook inzicht in wanneer ze voor het laatst geïnspecteerd zijn.

BIM is met een IFC standaard multifunctioneel inzetbaar

De uitwisseling van informatie binnen een BIM kan alleen plaatsvinden wanneer alle gegevens volgens een vaste systematiek worden opgeslagen. IFC (Industry Foundation Classes) is een open standaard voor het soepel uitwisselen van BIM gegevens en wordt ondersteund door ongeveer 150 BIM softwareapplicaties wereldwijd.