Inspecties NEN 3140

Conditiemeting conform 3140

In O-Prognose is het mogelijk om gebrekenlijsten en meetstaatgegevens ten behoeve van de NEN 3140 in te voeren. Hiermee stelt u nog eenvoudiger beheer- en inspectie-plannen op voor elektrische installaties en apparatuur. NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. Conform wettelijke eisen en richtlijnen moeten elektrotechnische installaties veilig zijn. En ook de werkzaamheden met of aan deze installaties moeten veilig kunnen worden uitgevoerd.

De eisen en richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de NEN 3140. Deze norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur (laagspanning) voor spanningen onder 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

De NEN 3140 hangt samen met de NEN 1010. De NEN 3140 stelt eisen ten aanzien van het veilig werken aan elektrotechnische laagspanningsinstallaties. De NEN 1010 is de norm waaraan elektrotechnische laagspanningsinstallaties moeten voldoen.O-Prognose is geschikt voor het uitvoeren van inspecties conform de norm NEN 3140 en NEN 1010. Met O-Prognose kunnen nu eenvoudig beheer- en inspectieplannen opgesteld worden voor elektrische installaties en apparatuur.

Enkele kenmerken van de integratie van NEN 3140 binnen O-Prognose:

  • Invoerwizard van inspectiegegevens
  • Koppelen van meetstaatgegevens aan rapport
  • Zelf gebrekenlijsten samenstellen
  • Eenvoudige invoer van bevindingen op iPad inspectie tool
  • Heldere rapportage NEN 3140
  • Vernieuwde gebrekenlijst
  • Met meetstaatgegevens

O-Prognose was al geschikt voor het uitvoeren van inspecties conform de NEN 2767. Dankzij de integratie van NEN 3140, kunnen beide inspecties gelijktijdig uitgevoerd worden. Dit vergroot de efficiency van de inspectie en levert aanzienlijke kostenbesparingen op.

pdficoon_klein Productsheet NEN 3140

pdficoon_klein  NEN 3140 voorbeeldrapportage

Kijk hier voor screenshots van de inspecties NEN 3140