Brandscan NEN 6059

Conditiemeting conform NEN 6059

Met O-Prognose is het mogelijk om zowel een nulmeting, als een conditiemeting conform deel 1 en 2 van de NEN 6059 Brandveiligheids norm uit te voeren. Deze nieuwe functies zijn geheel geïntegreerd in O-Prognose en werken op dezelfde eenvoudige wijze zoals de conditiemeting NEN 2767. Hierdoor kunt u met één tool een integrale inspectie voor meerdere aspecten uitvoeren.

Brandveiligheid is een essentieel onderdeel in het kader van de veiligheid van gebouwen. Als gebouwbeheerder dient u te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en veelal aanvullende regelingen van verzekeraars. Om te controleren of uw gebouwen hieraan voldoen, is recent de NEN 6059 Brandveiligheid gepubliceerd. Deze norm bestaat uit twee delen: de nulmeting Brandveiligheid Bouwwerken ook wel brandscan genoemd en Conditiemeting Brandveiligheid.

Brandscan NEN 6059 in het kort

Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken

Hierbij gaat het om de totale brandveiligheid. Zoals bijvoorbeeld de compartimentering, overslag, brandwerendheid en vluchtwegen, waarbij de nadruk ligt op het ontwerp en realisatie van het bouwwerk.

Deel 2: Conditiemeting Brandveiligheid bouwwerken

In feite is deel 2 een soort periodieke her-inspectie of het bouwwerk nog steeds voldoet aan de brandveiligheid. Dit vindt altijd plaats na de nulmeting. Hier wordt in O-Prognose dezelfde score- methodiek toegepast als bij de conditiemeting NEN 2767. Dus met classificatie van gebreken van elementen, maar ook met classificatie van gebreken voor het hele gebouw en/of ruimten. En de beoordeling volgt in een 6-puntsschaal.

Mogelijkheden in het kort

  • Gelijktijdig  een onderhoudsinspectie als een brandinspectie uitvoeren.
  • Makkelijk schakelen tussen beide gebrekenlijsten.
  • Geïntegreerde rapportage is mogelijk.