Vastgoed

vastgoedMeerjarenonderhoudsplan (mjop) voor vastgoedbeheer

Met O-Prognose Vastgoed stelt u snel een meerjarenonderhoudsplan (mjop) op. Met deze onderhoudssoftware kan volgens de NEN 2767 de technische conditie worden bepaald. Omdat O-Prognose Vastgoed een generieke oplossing biedt, is O-Prognose geschikt voor iedere vastgoedportefeuille. Zoals scholen,  gemeentelijke gebouwen, sportcomplexen, zorginstellingen of woningcomplexen. Voor iedere doelgroep en toepassing kan een meerjarenonderhoudsplan (mjop) worden gemaakt.

  • Rapportage volgens het binnen-buitenkantmodel voor schoolgebouwen
  • Aansluiting bij primaire administratie systemen voor de zorg of corporatiewereld
  • Verdeling tussen verantwoordelijkheid eigenaar en huurder
  • Een standaard export naar VVE beheersystemen
  • Exporteren naar bijvoorbeeld MS Excel
  • Gebrekenlijsten inclusief foto’s
  • Meerjarenonderhoudsplanningen

Hieronder is een voorbeeld van een meerjarenonderhoudsplan (mjop) van een gebouw opgenomen.

pdficoon_klein Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)

excel-icon-kleinVoorbeeld excel meerjarenonderhoudsplan vastgoed (xslx)

Door dat het detailniveau zelf kan worden gekozen kan de output zowel worden gebruikt voor de input van uw strategisch vastgoedbeleid als voor de voorbereiding van de uitvoering van het onderhoud. In de eerste situatie hanteert u een meer globale invulling en in de tweede situatie kunt u elementen onderbouwen met uittrekstaten of kostennormen met kostencalculaties.