Arbowet

Gebouweigenaren en beheerders hebben te maken me een groeiend aantal wettelijke aspecten, normen en vergunningen. Welke inspecties zijn wettelijk verplicht en welke keuringsrapporten moeten op locatie aanwezig zijn? Welke verantwoordelijkheden moeten binnen de beheerorganisatie zijn vastgelegd en wat kan eventueel uitbesteed worden?

Veilige werkomgeving

Het gebouw en de gebouwgebonden technische voorzieningen vormen een belangrijk deel van de werkomgeving van medewerkers. Inspecties en keuringen tonen aan dat werknemers ook daadwerkelijk in een veilige en gezonde omgeving verblijven. De werkwijze en frequentie van uitvoering van inspecties en keuringen zijn vastgelegd in Nederlandse (NEN) en Europese (NEN-EN) normen.

Er zijn bijvoorbeeld normen voor het onderhouden en beheren van brandmeldinstallaties, ontruimingsvoorzieningen en krachtinstallaties en ook de richtlijnen voor het inspecteren van keuken afzuiginstallaties en het parkeren van personenauto’s zijn omschreven in normen. Aanvullend op de normen zijn er richtlijnen (onder andere BRL’s) en publicaties (onder andere ISSO-publicaties en P-bladen) van toepassing. Enkele voorbeelden hiervan zijn de voorschriften voor legionellabeheer, richtlijnen voor kwaliteit van het binnen klimaat en de voorschriften voor het keuren van lift- en gevelinstallaties.

Om gebouweigenaren en beheerders eenvoudig inzicht te geven in de verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving is de online compliance tool Safety Register ontwikkeld. Safety Register geeft op iedere gewenste locatie inzicht in de actuele, relevante regelgeving en de mate waarin hieraan wordt voldaan en archiveert de benodigde beheers documenten.