Safety Register

Wetten, regels en gebouwen: volgt u het nog?

Als gebouwbeheerders heeft u te maken met een groeiend aantal wettelijke aspecten, normen en vergunningen en een veelvoud aan steeds complexere wet- en regelgeving. Het is vaak moeilijk te overzien aan welke regelgeving moet worden voldaan en ook om over de juiste documenten en gegevens te beschikken om dit aan te kunnen tonen.  Een eenduidig overzicht in de vorm van een ‘Handboek wet- en regelgeving voor gebouwbeheerders is niet beschikbaar. Regelgeving is aan continue verandering onderhevig en het proces van totstandkoming van nieuwe regelgeving (of wijzigingen) is wisselend.

safetyregister_logo[1]

De oplossing voor risicobeheersing en compliance

Om eenvoudig inzicht te krijgen in de verplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving is de online compliance tool Safety Register ontwikkeld. Safety Register geeft op iedere gewenste locatie inzicht in de actuele, relevante regelgeving en de mate waarin hieraan wordt voldaan, en biedt de mogelijkheid de benodigde beheerdocumenten (zoals certificaten, keuringsrapporten, vergunningen en logboeken) overzichtelijk te archiveren. Daarnaast toont het systeem een planning met datumsignalering voor bijvoorbeeld een vervolgkeuring of de eerstvolgende inspectiebeurt.

Met Safety Register voldoet u aan wet- en regelgeving!

Met Safety Register is het mogelijk om aan elk assetonderdeel de betreffende vereiste voorschriften en keuringen te koppelen en aan te geven wanneer een keuring verloopt. Op gebouw- of bouwdeel niveau kan dan op elk gewenst moment een totaal overzicht worden getoond en geeft inzicht in de actuele de stand van zaken. Bijvoorbeeld: Voldoen de assets nog aan de verplichte keuringen? Wanneer moeten voor het hele object bepaalde keuringen worden verricht? Zijn er voorschriften vernieuwd? Ook kunnen op basis van filters en selecties diverse rapportages worden gegenereerd en kan er een werkplanning worden gemaakt van de vereiste keuringen in de tijd.

Alle keuringen, regels en voorschriften zijn in een handboek in hoofdgroepen gegroepeerd, zodat in een oogopslag voor elk specifiek installatie element te zien is welke zaken hiervoor van toepassing zijn. Door het toekennen van rollen kan iedere gebruiker zijn eigen taken binnen de software uitvoeren. Met de software kan de gehele workflow van de uitvoering van keuringen worden georganiseerd. Voor gebruikers, bijvoorbeeld monteurs, worden bepaalde keuringen klaar gezet en geautoriseerd. Na afronding van een keuring wordt dit afgemeld en kan ter controle of inzage worden voorgelegd aan een teamleider of opdrachtgever.

In Control met Safety Register

• Overzicht in geldende, relevante wet- en regelgeving
• Archivering van beheersdocumenten
• Planning met datumsignalering
• Borging via een digitaal handboek
• U bespaart tijd en geld
• Koppeling vereiste voorschriften en keuringen

Bent u In Control?