WHC en O-Prognose

WHC is specialist op het gebied van exploitatiebeheer met als subspecialisatie onderhouds- en energiebeheer. Het  team van WHC bestaat uit specialisten met meerdere vakdisciplines: bouwkunde en klimaatinstallatie en elektrotechnisch. Wat betreft advisering en dienstverlening werkt WHC vanuit een duidelijke visie die is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming (act-do-plan-check). Om het voor opdrachtgevers zo duidelijk mogelijk te maken zijn daar ook de producten en diensten aangekoppeld.

WHC teamfoto

 

 

 

 

whcMartin Weerdenburg is directeur van WHC en adviseur bij opdrachtgevers in de zorg, bedrijfsleven, onderwijs en overheid.  Als adviseur binnen het specialisme onderhoudsbeheer, adviseert hij de opdrachtgever met betrekking tot de onderhoudsstatus van hun gebouw(en) inclusief gebouwgebonden-installaties. Daarnaast stelt hij voor of samen met de opdrachtgever een meerJarenonderhoudsplan op wat als basis dient voor de jaarlijkse onderhoudsactiviteiten. Vanuit dit MJOP wordt met de klant het jaarplan vastgesteld en in het werkordersysteem van O-Prognose verwerkt.

O-Prognose breed inzetbaar
De adviseurs van WHC maken voor het opstellen en actualiseren van het MJOP niet alleen gebruik van een NEN 2767 inspectie, maar ook van de resultaten vanuit de werkorder analyse (storingen, klachten) de energieverbruiken, de risico’s, de eisen in het kader van Wet- en Regelgeving en duurzaamheidsaspecten. De NEN 2767 is namelijk alleen maar een visuele inspectie die de onderhoudsstatus van bouw- of een installatieonderdeel weergeeft. Voor het verschuiven van een vervangingsjaar in een MJOP is alleen de onderhoudstoestand van een bouw- of installatieonderdeel niet voldoende.

WHC was voordat zij het O-Prognose Meldportal gingen gebruiken al een intensief gebruiker van O-Prognose. “We hadden hiervoor een onderhoudssoftwaresysteem in eigen beheer dat primair gefocust was op onderhoudsbeheer. Vanwege de eindigheid van het platform waarin het systeem was gebouwd zijn we hiermee gestopt. We zijn gaan kijken naar vergelijkbare systemen en kwamen uit bij O-Prognose, een systeem dat gericht is op onderhoudsbeheer. O-Prognose heeft een goede prijs/ kwaliteit verhouding en Plandatis ziet ons als een partner, denkt met ons mee (zoals op de gebruikersdag) en komt zijn afspraken na’’ aldus  Martin.

 

Gebruikers O-Prognose Meldportal
WHC heeft in het verleden veel gewerkt met diverse meldportals. “ Mijn ervaring leert dat er vaak alleen gekeken wordt naar de functionaliteit en dat het gebruiksgemak hierbij wordt vergeten. Maar zodra het voor melders juist te moeilijk wordt om een melding aan te maken, wordt de melding vaak of telefonisch doorgegeven of stopt de melder zelfs in zijn geheel met melden. Beide situaties wil je niet. In het verleden hebben we met opdrachtgevers gewerkt aan een zo geoptimaliseerd mogelijk meldsysteem. Deze visie hebben we nu ook samen met Plandatis vertaald in het O-Prognose Meldportal”. WHC zet het O-Prognose Meldportal met name in voor het facilitair bedrijf bij zorginstellingen en technische afdelingen bij gemeenten. Waarbij het facilitair bedrijf als het ware de front- en back-office is voor het aannemen van meldingen, maar ook voor het afhandelen van meldingen. Het Meldportal moet daarnaast ook gebruikt kunnen worden door medewerkers van de organisatie, zodat zij zelf direct meldingen kunnen aanmaken in het systeem. Dit voorkomt dat medewerkers moeten gaan bellen met een front-office en voorkomt ook eventuele verwarring in de melding.

Het proces in het kort: de medewerker maakt een melding in het O-Prognose Meldportal en dit komt binnen bij de TD (of WHC) en die zorgen voor de verdere afhandeling. Het bijzondere is dat WHC zowel de analyse als de verwerking in het MJOP en de rapportage verzorgt in de totale huisvestingsanalyse.

O-Prognose mjop

 

 

 

 

 

Huisvestingsanalyse

Huisvestingsanalyse whcWHC gebruikt de data uit O-Prognose ( MJOP en Meldportal) om te combineren met andere data binnen een organisatie om te komen tot een huisvestings-analyse. De resultaten van een analyse presenteren zij vervolgens in een dashboard of in een rapportage aan de opdrachtgever. Hiermee heeft de opdrachtgever inzicht in de status van zijn gebouw(en) en gebouw gebonden installaties op meerdere huisvestingsgeoriënteerde aspecten, zoals onderhoudskosten, energiekosten, onderhoudsconditie,  aantal storingen of meldingen. Daarnaast krijgt de opdrachtgever hiermee ook inzicht in de prestaties. Bijvoorbeeld over hoe snel storingen worden opgelost of de klanttevredenheid van de afdeling facilitaire zaken.

De meerwaarde van het O-Prognose Meldportal
Met het O-Prognose Meldportal hebben de opdrachtgevers een sterke tool in handen voor het aannemen van meldingen, het uitzetten van werkorders en het volgen van het proces. WHC biedt daarnaast, op basis van de resultaten van dit systeem, analyses aan waardoor onze opdrachtgever kan sturen op onderhoudsbeleid, soort meldingen en/of doorlooptijden. Door de tool en de analyse bieden wij de klant dus inzicht en dat is een belangrijke meerwaarde’’.

Toekomst
De samenwerking met Plandatis moet in de toekomst leiden tot een betere dienstverlening naar onze opdrachtgevers, waarbij de vier fasen van de Demingcirkel binnen de organisatie volledig tot stand zijn gebracht.