Monumentenwacht Utrecht ervaart de meerwaarde van O-Prognose

Met O-Prognose maakt Monumentenwacht Utrecht de omschakeling naar de conditiemeting NEN 2767. Aan het woord is Eelco Dijkstra van Monumentenwacht Utrecht. ‘Sinds de beginjaren heeft de Monumentenwacht altijd al gewerkt met een door hen zelf ontwikkelde inspectiemethodiek. Deze was gebaseerd op een 4-puntsschaal goed/redelijk/matig/slecht. Afgelopen jaren hebben we echter gezien dat advies- en inspectiebureau ’s de NEN 2767 massaal zijn gaan toepassen. Menig gemeente, de één na de andere woningcorporatie, maar ook gebouweigenaren en bouwbedrijven zijn overgestapt op de NEN 2767.

Monumentenwacht Utrecht wilde hierbij niet achterblijven. Als één van de eersten in hun sector, nu al zo’n 4 jaar geleden, schafte zij speciaal daarvoor O-Prognose aan. Op dit moment wordt O-Prognose steeds vaker toegepast in de monumentenwereld. ‘We zien steeds meer dat een gebouwbeheerder een beheersysteem aanschaft, maar niet altijd in staat is om dat te vullen, zeker als het om monumenten gaat. Dan komt onze expertise mooi van pas. Mede omdat O-Prognose veel wordt toegepast onder gebouweigenaren, is het voor ons eenvoudig om in hetzelfde format de gegevens aan te leveren.’ Eelco tot slot: ‘We zijn blij dat we de meerwaarde van O-Prognose tijdig hebben ingezien. Door middel van O-Prognose kunnen we monumenteneigenaren steeds beter en deskundig van dienst zijn en omdat O-Prognose veel wordt toegepast levert dat ook nog eens diverse extra klanten op’.

nieuwsflits juli 2015 monumentenwacht utrecht foto

nieuwsflits juli 2015 monumentenwacht utrecht logo