Vastgoeddata op orde bij Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft sinds begin dit jaar haar complete vastgoed samengevoegd in één centrale organisatie. De Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) is nu verantwoordelijk voor portefeuillemanagement, vastgoedbeheer, exploitatie en realisatie van het gemeentelijke vastgoed.

Binnen de afdeling Vastgoed Beheer is de keuze gemaakt om daarvoor integraal O-Prognose in te zetten. Deze keuze is gemaakt omdat een deel van de organisatie al positieve ervaringen had opgedaan met het pakket.

Teamleider Martin Lekkerkerker licht toe: “O-Prognose voldoet prima aan onze wensen als het gaat om overzicht, rapportages en storingsmeldingen. Daarnaast sluit het goed aan bij de gekozen richting van conditiegerichte onderhoudsbepaling volgens de NEN2767. In een complexe vastgoedomgeving, zowel in omvang als aard, is het voor ons van essentieel belang om onze onderhoudsdata op orde te hebben. De voordelen van een systeem als O-Prognose helpen daarbij enorm als het gaat om inhoud en flexibiliteit.”