Bouwburo Ingenieurs brengt kosten in beeld

Bouwburo Ingenieurs, gevestigd in Velsen-Noord, ondersteunt haar opdrachtgevers op alle facetten van het bouwproces. Denk hierbij aan tekeningen, bestekken, calculaties, inspecties, onderhoudsadviezen (o.a. op basis van risico gestuurd onderhoudsbeheer), MJOB’s (NEN2767), projectleiding, directievoering en haalbaarheidsonderzoeken.

De afdeling Beheer en Onderhoud bij Bouwburo Ingenieurs gebruikt voor de uitvoering van haar dienstverlening al ruim zes jaar de software O-Prognose en is daarmee één van de meest ervaren klanten van Plandatis. Ook zijn de medewerkers aangesloten bij de O-Prognose Gebruikersgroep.

Projectcoördinator Remco Kraak: “Eigenaren en gebruikers van vastgoed hebben vaak weinig grip op hun onderhoudskosten. Dit komt mede omdat een goede controle op de staat van onderhoud van gebouwen en haar bouwdelen niet altijd eenvoudig is. Mede daardoor zijn hoge onderhoudskosten vaak moeilijk te verklaren. Goed beheer bestaat niet alleen uit zicht op de staat van onderhoud, maar ook uit zicht op efficiënte kostenuitgaven van noodzakelijk onderhoud. Dat vereist een optimaal inzicht in en grip op alle aspecten van het onderhoud zoals inspectie, conditiemeting, advies, een uitgebreid meerjarenplan en een goed onderbouwde begroting. Bouwburo Ingenieurs beheerst deze disciplines en kan u optimaal ondersteunen in de complete zorg van uw vastgoed.”bouwburo