Gebruikerservaringen

Meldportal stroomlijnt meldprocessen bij CSB Amsterdam

De Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) is onderdeel van de Cedergroep in Amsterdam. Een middelgrote school met circa 840 leerlingen en 90 personeelsleden. Het CSB pand, aan de De Cuserstraat,  is gebouwd in 1963 en heeft een sterrenkoepel op het dak, een architectonische bijzonderheid. In 2009 zijn twee nieuwe vleugels aangebouwd voor de creatieve vakken. Een intensief gebruikt gebouw in een al even dynamische onderwijsomgeving. Er is altijd wel iets “aan de hand”. Waarbij een ongestructureerde hoeveelheid aan meldingen vanuit leerlingen en personeel via diverse kanalen bij de “oplossers” van de afdeling Bedrijfsvoering terecht kwam.
Lees meer

O-Prognose zorgt voor helder inzicht bij Gemeente Oosterhout

Met circa 55.000 inwoners is Gemeente Oosterhout een middelgrote gemeente in de provincie Brabant. Naast vele woningen en bedrijfsgebouwen kent Oosterhout ook fraaie historische panden, monumentale gebouwen en kunstwerken die getuigen van een lange en rijke historie. Het gemeentelijk vastgoed wordt sinds 2 jaar beheerd in O-Prognose. We spreken hierover met Alexander van Mook, Bouwkundig Medewerker binnen de afdeling Bedrijfsvoering, unit Beheer (cluster Gebouw & Installaties). Lees meer

WHC en O-Prognose

WHC is specialist op het gebied van exploitatiebeheer met als subspecialisatie onderhouds- en energiebeheer. Het  team van WHC bestaat uit specialisten met meerdere vakdisciplines: bouwkunde en klimaatinstallatie en elektrotechnisch. Wat betreft advisering en dienstverlening werkt WHC vanuit een duidelijke visie die is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming (act-do-plan-check). Om het voor opdrachtgevers zo duidelijk mogelijk te maken zijn daar ook de producten en diensten aangekoppeld.
Lees meer

Samenwerken: bijzaak of noodzaak?

In aanloop naar onze gebruikersdag spraken we Ludwig Smits van Burgers van der Wal over het belang van samenwerken. Burgers van der Wal is een grootonderhoudsbedrijf dat vooral werkt voor woningcorporaties, gemeenten, scholen, zorginstellingen en andere organisaties. “We zien de uitvraag van onze opdrachtgevers als een uitdaging om de optimale prestaties te leveren, binnen de meest gunstige kosten en met zo min mogelijk inspanning voor de opdrachtgever”, vertelt Ludwig. Lees meer

Ervaring O-Prognose Strukton Worksphere

Strukton Worksphere is een fullserviceprovider voor infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Strukton neemt de hele zorg voor gebouwen op zich, door verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud (zowel voor bouw als techniek).

Teake Otter is teamleider en projectleider Beheer en Onderhoud. Hij is verantwoordelijk voor het team dat voor opdrachtgevers het bouwkundige onderhoud, verbouwingen, storingen en kleinschalige nieuwbouw uitvoert. Klanten zijn onder andere kinderdagverblijven, netwerkbeheerders van gas en stroom, gezondheidszorg, industrie en onderwijsinstellingen. Voor deze klanten stemt hij de behoefte aan in te zetten personeel af. Dat wil zeggen van de timmerman of schilder op de bouw tot de werkvoorbereider of storingscoördinator binnen. Lees meer

Advies- en ingenieursbureau RPS werkt aan een nieuw concept

Integraal beheer en uitvoeringsplan met O-Prognose

De bureaulade van menig (technisch) vastgoedbeheerder puilt uit met verschillende onderhouds- en inspectierapporten. Specialistische opnames, van regulier onderhoud  tot de aanpak van brandveiligheid, NEN 3140 en van legionella beheerplannen, energieprestatie adviezen tot asbestinventarisaties. Toch blijft het lastig om integraal inzicht te krijgen in de belangrijkste beheersmaatregelen, de grootste risico’s en de daarbij behorende kosten. Er ontbreekt een totaalbeeld om de juiste prioriteiten te stellen voor het beheer- en onderhoud. Lees meer

O-Prognose rode draad bij Geldersch Landschap & Kasteelen

kasteel roosendaelInterview met Marcel de Kroon, Bouwkundig Projectleider bij Geldersch Landschap & Kasteelen

Omgeven door eeuwenoude bomen en prachtige tuinen, ligt het Huis Zypendaal, het hoofdkantoor van Geldersch Landschap & Kasteelen. Aan het woord is Marcel de Kroon, Bouwkundig Projectleider bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

Tijdens het gesprek wordt snel duidelijk dat de stichting vooral heel trots is op haar bijzondere bezit. Met de zorg voor meer dan 150 natuurgebieden, 33 kastelen, circa 700 monumentale gebouwen en ruim 12000 hectare grond is Geldersch Landschap & Kasteelen het grootste provinciale landschap van Nederland. Ruim 100 medewerkers en vele honderden vrijwilligers zorgen ervoor dat het Gelders erfgoed optimaal behouden blijft. Lees meer

O-Prognose steun bij complexe onderhoudsuitdagingen bij het UMC Utrecht

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland met ruim 11.000 medewerkers en ca. 550.000 m2 BVO. Het UMC Utrecht bestaat o.a. uit het Academisch Ziekenhuis Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Nationaal Calamiteitenhospitaal. Daarnaast maken het Centraal Militair Hospitaal, Stichting Huisvesting Personeel, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en 3 parkeergarages onderdeel uit van de onderhoudsportefeuille van het Facilitair Bedrijf van het UMC Utrecht. Na een korte wandeling door een doolhof van gangenstelsels, passeren we o.a. het Nationaal Calamiteitenhospitaal. Lees meer

Monumentenwacht Utrecht ervaart de meerwaarde van O-Prognose

Met O-Prognose maakt Monumentenwacht Utrecht de omschakeling naar de conditiemeting NEN 2767. Aan het woord is Eelco Dijkstra van Monumentenwacht Utrecht. ‘Sinds de beginjaren heeft de Monumentenwacht altijd al gewerkt met een door hen zelf ontwikkelde inspectiemethodiek. Deze was gebaseerd op een 4-puntsschaal goed/redelijk/matig/slecht. Afgelopen jaren hebben we echter gezien dat advies- en inspectiebureau ’s de NEN 2767 massaal zijn gaan toepassen. Menig gemeente, de één na de andere woningcorporatie, maar ook gebouweigenaren en bouwbedrijven zijn overgestapt op de NEN 2767. Lees meer

Vastgoeddata op orde bij Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft sinds begin dit jaar haar complete vastgoed samengevoegd in één centrale organisatie. De Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) is nu verantwoordelijk voor portefeuillemanagement, vastgoedbeheer, exploitatie en realisatie van het gemeentelijke vastgoed.

Binnen de afdeling Vastgoed Beheer is de keuze gemaakt om daarvoor integraal O-Prognose in te zetten. Deze keuze is gemaakt omdat een deel van de organisatie al positieve ervaringen had opgedaan met het pakket.

Lees meer

Bouwburo Ingenieurs brengt kosten in beeld

Bouwburo Ingenieurs, gevestigd in Velsen-Noord, ondersteunt haar opdrachtgevers op alle facetten van het bouwproces. Denk hierbij aan tekeningen, bestekken, calculaties, inspecties, onderhoudsadviezen (o.a. op basis van risico gestuurd onderhoudsbeheer), MJOB’s (NEN2767), projectleiding, directievoering en haalbaarheidsonderzoeken.

Lees meer

Ballast Nedam

“Door de eenvoud van het pakket hebben we aanzienlijke tijdsbesparingen en daardoor ook kostenbesparingen kunnen realiseren. Ook onze klanten zijn erg tevreden over de nieuwe werkwijze. Dankzij heldere rapportages krijgen zij eenvoudig inzicht in de onderhoudsstaat van hun vastgoed en kunnen zij goedkeuring vragen voor hun onderhoudsbudgetten.”

Lees meer

Eigen Haard

“De voornaamste reden om voor O-Prognose te kiezen, was de eenvoud en het gebruiksgemak. De rapportages zijn overzichtelijk en het is zeer eenvoudig om extra documenten en foto’s toe te voegen. Lees meer

Beweging 3.0

“We zijn tevreden over hoe Plandatis inspeelt op de wensen van de klant. Veel klantwensen zie je later terug in de nieuwe release.” Lees meer

Gemeente Lelystad

“Dankzij het gebruiksgemak van O-Prognose kunnen inspectiegegevens direct ‘in het veld’ worden verwerkt en beschik je altijd over een actueel onderhoudsplan.”
Lees meer

AAG servicecentrum voor de zorg

“Gebruik van O-Prognose scheelt een hoop kosten en werk.”
Lees meer