Meerjarenonderhoudsplan

Doel van een Meerjarenonderhoudsplan (mjop)

Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een meerjarenonderhoudsplan maakt. De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Een meerjarenonderhoudsplan wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden.

Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Met het programma O-Prognose kan op een zeer eenvoudige wijze een meerjarenonderhoudsplan worden gemaakt. Door handig gebruik te maken van de bibliotheek kan een onderhoudsplan snel worden samengesteld. Foto’s kunnen aan de bevindingen/gebreken worden toegevoegd. Met een druk op de knop komt een compleet rapport uit de printer gerold.

O-Prognose is beschikbaar voor:

  • Vastgoedbeheer
  • Installaties
  • Infra/kunstwerken

Kijk hier voor screenshots van het meerjarenonderhoudsplan (mjop).