Installaties

 Meerjarenonderhoudsplan (mjop) voor installaties

merjarenonderhoudssplan installatieMet O-Prognose Installaties heeft u eenvoudig en overzichtelijk inzicht in de kosten voor het onderhoud van uw technische installaties. Zowel de kosten voor vervanging als het preventief onderhoud brengt u helder in beeld. U kunt met O-Prognose zowel een meerjarenonderhoudsplan (mjop) als een inspectierapport voor installaties genereren. Volgens de NEN 2767 kan de onderhoudsstatus worden bepaald en aan de hand van een verouderingskromme kan zelf invloed worden uitgeoefend op de levensduur van installatie of onderdeel   daarvan. Zo kunt u daarmee ook zelf scenario’s maken. Omdat O-Prognose Installaties een generieke oplossing is, kunnen zowel werktuigbouwkundige of elektrotechnische installaties en ook transportinstallaties in O-Prognose worden opgenomen. Elk installatiedeel kan nader worden gespecificeerd voor wat betreft fabricaat, type, capaciteit, serienummer inclusief een foto. Zo heeft u daarmee een compleet installatielijst met specificaties beschikbaar.

O-Prognose Installaties kan worden gebruikt als adviesrapport aan een technische dienst voor het beheer en onderhoud van hun installaties maar bijvoorbeeld ook als onderlegger voor een meerjarig onderhoudscontract of prestatiecontract. Het detailniveau daarbij kiest u zelf: een LBK op hoofdlijnen of nader uitgesplitst op onderdelen. Alle radiatorkranen of armaturen geclusterd per verdieping of bouwdeel of gespecificeerd per ruimte.

Enkele voorbeelden van specifieke rapporten:

  • Meerjarenonderhoudsplanningen (1, 5, 10, 70-jaarplannen)
  • Exporteren naar bijvoorbeeld MS Excel
  • Gebrekenlijsten inclusief foto’s
  • Installatieoverzicht per element met alle specificaties en gebreken
  • Selectie op soorten onderhoud: contract- en exploitatie en vervangingen
  • Onderverdeeld naar installaties per technische ruimte

Video O-Prognose voor Installaties E+W

Hieronder is een voorbeeld van een meerjaren-onderhoudsplan opgenomen van een installatieobject. De inspectie is volgens de NEN-2767 uitgevoerd.

pdficoon_klein Voorbeeldrapport-onderhoudsplan-voor-installaties-NEN-2767 (pdf)

Voorbeeld excel meerjarenonderhoudsplan installaties (xslx)excel-icon-klein