Inspectie app

Inspectie app voor Android en iOS

Het periodiek inspecteren van de staat van onderhoud van gebouwen en installaties is belangrijk. Daarmee worden vervolgens de onderhoudsbegrotingen en -planningen geactualiseerd om op die wijze een betrouwbaar en transparant beeld te krijgen van benodigde budgetten en het uit te voeren onderhoud.

Inspecteren met de iPad:

Met de inspectie app van O-Prognose is het mogelijk om met een mobiele device op locatie onderhoudsinspecties uit te voeren. De registratie van gebreken is geheel conform de NEN 2767 . De gegevens kunnen vanuit O-Prognose naar een mobiele device worden geëxporteerd en na de inspectie op locatie weer worden geïmporteerd in O-Prognose om daarmee vervolgens de definitieve planningen samen te stellen en de rapportages te genereren.

Een groot voordeel van de inspectie app is dat de conditie volgens de NEN 2767 wordt bepaald. Zo is het mogelijk om in te spelen op een gewijzigd onderhoudsbeleid. Een gebouw of een onderdeel dat een hogere of lagere conditie-eis heeft gekregen door bijvoorbeeld een functiewijziging. Ook wordt een onderhoudsverval direct en objectief geconstateerd. Daarvoor kan met de inspectie app direct op locatie een ingreep worden bepaald en worden gepland.

Met de O-Prognose inspectie app beschikt u altijd en overal over de juiste gegevens en kunt eenvoudig en snel over een actuele onderhoudsplanning beschikken. Ga naar de App Store of Google play store om de O-Prognose app direct te downloaden.
google play store

 

apple store

 

 

 

 

Kijk hier voor screenshots van de app